บริษัท เอ็มเอ็มที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือทดสอบ และเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม กล้องจุลทรรศน์ และผลิตภัณฑ์ PHITEN จากญี่ปุ่น กำลังขยายงาน ต้องการรับสมัครพนักงาน ดังนี้
 
  1. หัวหน้าฝ่ายการตลาด( Executive Marketing) แผนก PHITEN
  - ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป , ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
- วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
- มีประการณ์ในการขายและหรือ บริหารงานขายอย่างน้อย 1 ปี
- มีความกระตือรือร้น รักงานขาย ต้องการประสบความสำเร็จ ขยัน ซื่อสัตย์
- บริษัทฯ มีเงินเดือนประจำ , ค่าน้ำมัน , คอมมิชชั่น , เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการ
   
  2. พนักงานขายประจำร้าน PHITEN(sales)
  - หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
- วุฒิ ม. 6 ขึ้นไป
- มีความกระตือรือร้น รักงานขาย สมารถเดินทางต่างจังหวัดได้
- บริษัทฯ มีเงินเดือนประจำ , คอมมิชชั่น , เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการ
   
  3. พนักงานธุรการ ประชาสัมพันธ์ (Administration and receptionist)
  - หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
- วุฒิ ป.ว.ส. ปริญญาตรี สาขาบัญชี
- สามารถใช้โปรแกรม MS office ได้
- มีเงินเดือนประจำและสวัสดิการ
 
(Update on 24 June 2012)  สนใจส่งใบสมัคร พร้อมประวัติ รูปถ่าย และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้มายัง
  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
บริษัท เอ็ม เอ็ม ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1153/38-39 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ 10240
โทร. 02 1870263-6 โทรสาร 02 1870262
E-mail ; mmt@loxinfo.co.th , sales@mmtengineering.com
Website : www.mmtengineering.com , www.phitenthai.com